Eğitim Alanları

İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI: İşitme kaybı yaşayan bireylere; akustik odalarımızda gerekli materyaller ile dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama, anlamlı anlamsız sesler çıkarma, cümle kurma çalışmaları yapmaktayız.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK DESTEK EĞİTİM PROGRAMI: Bireyin davranış problemlerini azaltıp, sosyal becerilerini arttırarak, gereksinimi olan becerilerini geliştirerek ve duyu bütünleme odalarımızda zenginleştirilmiş ve uygun eğitim programları sunmaktayız.

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI: Çocuklarda doğum öncesi, sonrası ya da doğum sırasında oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı veya kognitif bozuklukların neden olduğu, bedensel ve çevresel kısıtlılıkları içerisinde en üst fonksiyonel, psikososyal bağımsızlığa ulaştırılmasını hedefler.

ZİHİNSEL ENGELİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel farklılıklar belirlendikten sonra uygun yöntem ve teknikler sunularak;

-Temel beceri ve kavramları kazandırmak,

-Öz bakım becerilerini geliştirmek,

-Bağımsızlığını ve özgüveni desteklemek,

-iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI: Bireyin zekası ile ilgili herhangi bir problem olmamasına rağmen öğrenmedeki farklılıkları tespit edilip uygun yöntem ve teknikler sunularak akademik becerilerin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenir. Bireyin örgün eğitimi ile ilgili okuldaki öğretmenlerle işbirliği yapılarak kaybedilen zamanı geri kazanmayı sağlamaktayız.

UZAY TERAPİSİ: Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında en az enerji ile hareket ve kas kuvvetini arttırarak, posdür duruşunu düzeltir, harici denge sağlar dokunma hissini geliştirir, yürüyüş modelini düzeltir, vestibular sistemi etkiler, dengeyi geliştirir, koordinasyon gelişir, Ataksi ve atetozda kontrol sağlar.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ: Bireyin çevresi ile olan sosyal, duyusal ve fiziksel etkileşimine katkı sağlayarak, iletişime açık ortamlardaki uyaranları tolere edebilir hale getirerek duyusal uyaranları çocuğun ihtiyaçlarına göre planlamasını sağlamaktadır.

AİLE EĞİTİMLERİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK: Merkezimizde 1 psikolog ve 1 Rehber Öğretmen Velilerimize eğitim süreçleri ve aile tutumları hakkında bilgi vermektedir. İhtiyaca göre bireysel danışmanlık ve toplu aile seminerleri vermektedirler.